მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

ცვლილება მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში

საკრებულოს დადგენილება N5 2021 წლის 5 მარტი

საკრებულოს დადგენილება N6 2021 წლის 15 მარტი

საკრებულოს დადგენილება N9 2021 წლის 21 ივლისი

საკრებულოს დადგენილება N14 2021 წლის 26 ნოემბერი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის წლიური ანგარიში

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 – 2023)

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content