მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, ს.კ:41.09.34.395 მდებარე ქ. მარტვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნუკრი გეგიას ქუჩის მიმდებარედ, ფართობი 7456 კვ.მ.) მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმისთვის, უსასყიდლო უზუფრუქტის წესით (არსებობის ვადით) გადაცემის თაობაზე მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება №18

განკარგულება N18
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content