კანონმდებლობა

საჯარო-სამსახურში-კონკურსის-ჩატარების-წესის-შესახებ საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამსახურის-შესახებ საქართველოს-ზოგადი-ადმინისტრაციული-კოდექსი ბრძანება-სკონსურსო-კომისიის-შექმნის-შესახებ  

მიმდინარე აუქციონები

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, შენობა ნაგებობის გარეშე. ფართობი: 541 კვ.მ დეტალურად იხ:…

ვაკანსია

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს ღია კონკურსს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებულ შემდეგ ვაკანტურ პოზიციებზე: ▶ მარტვილის მუნიციპალიტეტის…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content