დასაქმებულ პირთა ოდენობა

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობაა 143. შტატით გათვალისწინებულ თანამდებობაზე – 131 შტატგარეშე თანამშრომელი – 12 მდედრობითი…

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

2022 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი 2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი

ა(ა)იპების ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპები 2022 წლის ხარჯთაღრიცხვა ა(ა)იპები 2021 წლის ხარჯთაღრიცხვა

საწვავის ხარჯები

2022 წლის საწვავის ხარჯები 2021 წლის საწვავის ხარჯები 2020 წლის საწვავის ხარჯები

შესყიდვების წლიური გეგმა

2023 წლის შესყიდვების წლიური გეგმა 2022 წლის შესყიდვების წლიური გეგმა 2021 წლის შესყიდვების წლიური გეგმა 2020…

რეკლამის ხარჯები

2022 წელს გაწეული რეკლამის ხარჯები 2021 წელს გაწეული რეკლამის ხარჯები

განხორციელებული შესყიდვები

2022 წელს განხორციელებული შესყიდვები 2021 წელს განხორციელებული შესყიდვები

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content