გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

 

გარე რეკლამის განსათავსებლად დაინტერესებული პირი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით. განცხადება იწერება მერის სახელზე, რის საფუძველზეც გაიცემა წერილობითი თანხმობა გარე რეკლამის განთავსების შესახებ.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

არქიტექტურული ესკიზი 3 ეგზემპლარად, ელ. ვერსიით;

პირადობის მოწმობის ასლი;

განცხადების განხილვის ვადაა 5 სამუშაო დღე.

 

საქართველოს კანონი რეკლამის შესახებ

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content