გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა

  გარე რეკლამის განსათავსებლად დაინტერესებული პირი მიმართავს მუნიციპალიტეტის მერიას განცხადებით. განცხადება იწერება მერის სახელზე, რის საფუძველზეც…

შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების წესი და პირობები

  ექსპლუატაციაში   მიღებისათვის ვარგისად აღიარება  ნიშნავს დასრულებული მშენებლობის სამშენებლო/სანებართვო პირობებთან შესაბამისობის საბოლოო დადგენას. გადაწყვეტილება შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში…

მარტვილის მუნიციპალიტეტს ნარჩენების კონტეინერები გადაეცა

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შპს „მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიამ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტს ახალი, ევროსტანდარტების შესაბამისი,…

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content