6 აგვისტოს სხდომა

🔵დღეს 12:00 საათზე საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა,რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსი გაბისონია უძღვებოდა.
➡სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხი:
🔷საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსი’’ შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩატარებისთვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.
✅აღნიშნულ საკითხზე მიღებულიქნა შესაბამისი სამართლებრივი აქტი.
ფოტო არქივი იხილეთ ლინკზე:
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:
Pin Share

გააზიარეთ ინფორმაცია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content